Közélet

Ma kezdődnek az óvodai és általános iskolai beiratkozások

2022. április 20-tól május 20-ig tart az óvodai beiratkozás; az óvodakezdés halasztása április 15-ig kérelmezhető. Az általános iskolai beiratkozás 2022. április 21–22-én lehetséges, írja az Oktatási Hivatal. Minden gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. évét, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie.

A felvételt a szülőnek, gondviselőnek szükséges kérelmeznie. A kötelező felvételt biztosító óvodák listája és a körzethatárok elérhetők az OH honlapján. A beiratkozás módjáról és pontos idejéről az óvoda, illetve az önkormányzat ad tájékoztatást. Az óvodakezdés halasztását április 15-éig kérelmezhetik a szülők a területileg illetékes járási hivatalnál.

Ha családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja, a gyermek egy évig (annak az évnek augusztus 31-éig, amelyben negyedik évét betölti) menthető fel az óvodai foglalkozások alól. A bölcsődék legkésőbb 2022. április 15-éig jelzik az OH-nak, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek – a jogszabályban meghatározott esetben – további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt. Ekkor nincs szükség óvodai beiratkozásra, de javasolt, hogy a szülők egyeztessenek a bölcsődével. Nem kell beiratkozni akkor sem, ha a gyermek a kötelező óvodai nevelést a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálattal jogviszonyban, korai fejlesztés és gondozás keretében teljesíti.

Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, tankötelessé válik. A tankötelezettség halasztása kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára az OH engedélyezte, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek az erre vonatkozó, a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel.

A tanköteles gyermekek iskolai beiratkozására április 21–22-én van lehetőség. A beiratkozással kapcsolatos hasznos tudnivalók a KRÉTA rendszerben olvashatók. Ha a gyermek óvodakötelezettségét vagy tankötelezettségét Magyarország területén kívül teljesíti, azt a szülőnek be kell jelentenie a hivatalnak.

 

Forrás: oktatas.hu, fotó: origo.hu

Bővebben

Kapcsolódó cikkek

Close
Close