KiemeltKözélet

BREAKING!!! TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁSBAN SZÓLÍTJÁK FEL A POLGÁRMESTERT

A jogszabályt sértő Szücsné Posztovics Ilonának el kell engednie a Tatabányai TV kérdését!

Politikai bosszú vagy téves jogértelmezés? Tette fel a kérdést magyarázkodóan Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere. Ezt azt követően tette, miután kiderült, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással szólította fel: a felhívás közlésétől számított 30 napon belül a jogszabálysértést a 112-20/2020. (IV.02.) PM számú határozat hatályon kívül helyezésével szüntesse meg. Tehát törölje a Tatabányai Televízió kárára hozott döntését.

Szücsné Posztovics Ilona idén április másodikán, az országos járványügyi veszélyhelyzet közepette egy személyben döntött arról, hogy felmondja a Város Önkormányzata és az Agora Nonprofit Kft. között fennálló kommunikációs szerződést, amely a helyi televízióműsorok szolgáltatásáról szól. Korábban Szücsné már indított támadásokat a hatodik éve rendben és nyugalomban, a közszolgálatiság minden kritériumának megfelelő televízió ellen, de a közgyűlés rendre elutasította az indítványait. 2020. februárjában alpolgármestere, a szintén DK-színekben politizáló Lusztig Péter is kiemelte: tulajdonképpen a Tatabányai Közösségi Televízió teljesen elfogadhatóan teszi a dolgát. A közgyűlés nem is szavazta meg a szerződés felbontását. Ugyanakkor a baloldali koalíció tagjai többször jelezték: szükségük van a városi tévére.
Április másodikán, a veszélyhelyzet közben Szücsné Posztovics Ilona minden előzmény nélkül, önhatalmúlag megtette ezt. A döntést azonban vissza kell vonnia. Mert a Kormányhivatal törvényességi felhívása erre szólítja fel.
„Figyelemmel arra a körülményre, hogy a PM határozattal érintett szerződés rendes felmondása a szerződés 9.1. pontja alapján kizárólag 365 napos felmondási idővel történhet, a megállapodás rendes felmondása tényleges joghatás kiváltására – és ezáltal a PM határozathoz kapcsolódó előterjesztésében megfogalmazott cél elérésére és a veszélyhelyzeti kommunikáció megreformálására – 2021. április 3. napjáig nem alkalmas” – írja a Kormányhivatal törvényességi felhívása, amely kiemeli:
„Nem keletkezett olyan előzményirat sem, amely bármely módon a polgármesteri döntés időszerűségét, annak halaszthatatlan voltát alátámasztotta volna. A döntés veszélyhelyzet alatti szükségességét és halaszthatatlan voltát kérdőjelezi meg az a körülmény is, mely szerint a kommunikációs szerződés indokolás nélküli, rendes felmondására került sor, nem pedig a megállapodás 9.2. pontja szerinti szerződésszegéssel összefüggő rendkívüli felmondásra.”

Fentiek alapján a megyei Kormányhivatal megállapította, hogy Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármesterének határozata ellentétes a törvényben foglaltakkal, ezért a döntés NEM FELEL MEG a jogok jóhiszemű és a társadalmi rendeltetésüknek megfelelő gyakorlásával kapcsolatos követelményeknek.
A jogszabályt sértő Szücsné Posztovics Ilonának ezért 30 napon belül hatályon kívül kell helyeznie a döntést.

Tatabánya polgármestere persze szinte azonnal válaszolni kezdett a felszólításra, de szavai érezhetően a Demokratikus Koalíció szakembereinek szavai, amelyek semmiféle felmentést nem adnak a veszélyhelyzetben pozíciójával visszaélő városvezetőnek.

Bővebben

Kapcsolódó cikkek

Close
Close