KiemeltKözélet

Bűnbak lett az irodavezető?

Öt fa kivágása miatt küldték el!

Kivágtak öt fát a Megyeháza téren. Önmagában ez talán kevés hírértékkel bírna, és lehet, keveseknek tűnt volna fel az intézkedés, ha a város vezetése nem ad ki róla igen hosszú sajtóközleményt, amiben kiemelik: mivel a tervek módosítását nem kezdeményezte, ezért a Stratégiai és Pályázati Iroda vezetőjét azonnali hatállyal felmentette Szücsné Posztovics Ilona. A polgármester asszony kapcsán megtudhatjuk még a közleményből, hogy őt “különösen érzékenyen érintette az egy hete tudomására hozott eset” (városházi forrásaink szerint közel egy hónapja gondolkoztak, miként kommunikálják a kérdést). Természetesen azért nem annyira, hogy – jól fizetett kommunikációs csapata által már a közlés elején kiemelve – ne próbálná az előző vezetést hibáztatni: már az első sorban hangsúlyozzák ugyanis, hogy “az előző városvezetés által jóváhagyott tervek alapján végzett földmunkák során” vágták el a fák támasztógyökereit. A leváltott irodavezető elmondása alapján a fák kivágását a kivitelező már egy éve is felvetette, de Schmidt Csaba korábbi polgármester minden alkalommal kiállt az öt hatalmas fa megtartása mellett, hiszen a kialakuló tér egyik alapkoncepciója volt, hogy a lombkorona szintjén lehetne körbesétálni a fákat. A fák megmentésére szerinte lett volna lehetőség 4-5 parkoló elhagyásával, de – a polgármester asszony döntésképtelensége miatt – a kivitelező annyira előrehaladt a munkálatokkal, hogy a fákat már nem lehetett megmenteni.

Ugyanerre engednek következtetni a leváltott irodavezető gondolatai, akinek az ügyről alkotott hosszú véleménye (benne többek között az, hogy az új városvezetés a korábbival ellentétben nem konzultált rendszeresen a beruházásról, így nem születnek meg időben a vezetői döntések) eljutott szerkesztőségünkbe is – ezt változtatás nélkül közöljük:

“A TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 számú, „A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója” című projekt kapcsán építésre kerülő mélygarázs tervezése során alapvető elképzelés az volt 2017-ben, hogy ahol lehetséges őrizzék meg a zöld területet és az értékes teret övező fákat. Az engedélyes tervek kialakítása során az volt az elképzelés, hogy a Centrum Áruház felé eső nagy platánfákat valami olyan térszinti kialakítás veszi majd körül, hogy a platánfák megmaradhatnak, illetve a koronájukat körbe lehet sétálni, a fák egy nyíláson nyúlnak a tér fölé.

A kivitelezés megkezdésekor 2019 februárjában kijelölésre kerültek azok a fák, amelyek az építkezés során megőrzése kerültek. Ezeknek a fáknak a védelmét a kivitelező igyekezett megoldani, így a fatörzsek körüli részt kiemelt figyelemmel védték, és a munkálatok során is vigyáztak ezeknek a fáknak az állapotára. Az is igaz, hogy azoknál a fáknál, amelyek az építkezés belterületébe estek, tehát olyan területre, amelyet körül építeni kellett, felvetette a kivitelező, hogy biztonságosabb lenne másképp megoldani a parkosítást, vagyis a régi fákat kitermelni és új, nagy átmérőjű fákat behelyezni később, amikor az építkezés már olyan szinten előre haladt, hogy a fák védelme jól megoldható. Ez az elképzelés elutasításra került, azért, mert a terep adottságokat akkor látva úgy tűnt, hogy a nagy fák megóvása kellő gondossággal megoldható.

2019 márciusában, a kiviteli tervezés során (a kiviteli terveket a közbeszerzés nyertes kivitelezője készítette), több terület áttervezését is meg kellett valósítani a parkoló szám biztosítása érdekében, így megfogalmazódott a javaslat a belső területen a fák kivágásáról. Ez a javaslat elutasításra került.

2019 augusztusában újra előtérbe került, hogy a fák közvetlen környezetében végzett munka jelentős károkat okoz a gyökérzetben és a koronában, ami a fáknak a pusztulásához vezethet. Ekkor ismerve a platánok tulajdonságát, hogy nemcsak a pányva gyökerekkel biztosítják a fennmaradásukat, hanem egy függőlegesen lenyúló gyökérzet is élteti a fákat, az lett a döntés, hogy továbbra is óvjuk meg a fákat, viszont az ott folyó munkák miatt szükségessé válik az ágak olyan mérvű visszavágása, amely biztosítja azt, hogy tavasszal újra kihajtva rendes koronát növesszenek. Erre augusztus 8-án utasítottuk a kivitelezőt, azzal, hogy a visszametszéseket is csak a vegetációs időszak végén végezheti el.

Az újabb problémák akkor jelentkeztek, amikor a talajszinti munkáknál kiderült, hogy a fák pányva gyökerei magasabban helyezkednek el, mint a kialakítandó terepszint és emiatt ezek az építkezés során elvágásra kerülnek, viszont az látszott, hogy a nagy fák felső koronája és törzse egy viszonylag lefelé nyúló keskeny gyökérzettel kapaszkodik a talajhoz és egy jelentősebb szélvihar esetén komoly károkat, esetleg életveszélyt is okozhat.

Ekkor kezdődött újra annak a felvetésre, hogy a fák cseréjével oldják meg a kialakuló tér zöld hatását. Ezeket az új telepítéseket ideális helyre lehet ültetni, gyökérzetük nem veszélyezteti a burkolatok minőségét, és megfelelő metszéssel olyan magasságba kerülhet a korona, ami biztosítja, hogy ne csábuljanak a térszintről fára mászni a gyerekek.

A projekt, azaz a beruházás előrehaladása során heti rendszerességgel kooperációra kerül sor, amelyen a tervezésben, kivitelezésben, műszaki ellenőrzésben érintett szakértői csapat vesz részt. A kooperációkon egyrészt az előrehaladás, a soron következő munkák kerülnek áttekintésre, valamint felvetődnek és szakmailag megvitatásra kerülnek a legfontosabb problémák. A témától függően a döntések előkészítéséhez külön szakértők is bevonásra kerülnek. A kooperáción felmerülő döntésekről a városvezetés részére tájékoztatás és döntés-előkészítő anyag készül. A korábbi városvezetés esetében jól bevált gyakorlat volt, hogy heti/ kétheti rendszerességgel a város kiemelt beruházásai esetében a kivitelező felelős műszaki irányítója, a műszaki ellenőr, az önkormányzat által megbízott lebonyolító mérnök és az illetékes szakiroda/ szakirodák beszámoltak az aktuális munkákról, a problémákról, eldöntendő kérdésekről és a soron következő feladatokról. Így a városvezetés számára könnyebb volt a döntés, a kérdések azonnal megválaszolásra kerültek, időben és rendszerezett módon tudott haladni a munka.

A fakivágásokkal kapcsolatos, fentiekben ismertetett folyamatokba az Önkormányzat szakirodája, a Városüzemeltetés rendszeresen bevonásra került.”

Címkék
Bővebben

Kapcsolódó cikkek

Close
Close