Interjú Schmidt Csaba polgármesterrel

Elfogadták a Tatabánya 2020 programot

2014 - 09 - 04 | vt
A Város Közgyűlése elfogadta a Tatabánya 2020 programot, melynek kidolgozásáról és tartalmáról Schmidt Csaba polgármesterrel beszélgettünk

Polgármester úr, mi indokolta, hogy egy 2014-től 2020-ig tartó programot készítsen a város?

Ennek stratégiai és adminisztratív oka is volt, ezért az elmúlt félévben a program kidolgozása elsőséget kapott a városházi munkában. A Tatabánya 2020 programot azért készítettük el, hogy iránytű legyen a polgármesteri hivatal munkatársainak, intézményvezetőinek, valamint az önkormányzati cégvezetőinek a mindennapok munkájában. Ezzel együtt szövetségeseink is, a vállalkozók, a nemzetközi cégek és a civil szervezetek is tudják, hogy milyen célokat tűzött maga elé a város közössége. A tervek elkészítése során kiemelt hangsúly kapott a közösségi tervezés, ami azt jelenti, hogy ebbe bevontuk a szakmai szervezeteket (kamarákat, oktatási intézményeket, orvosokat), és a dokumentum egészét is véleményezték. A tatabányaiak véleményét lakossági fórumokon hallgattuk, valamint a program elfogadása előtt egy hónapos internetes konzultációval tettük teljessé.

Említette az adminisztratív okot, mit jelent ez?

Stratégia célból indult ki ez is, hiszen korábban láttuk, hogy az építkező munkához szükség van átfogó programra, ezért benyújtottunk egy pályázatot, és megnyertük tervezéshez szükséges pénzügyi forrást. Ez azt is jelentette, hogy szerződésben vállaltuk, elkészítjük szeptember 30-ig a programot.

Bemutatná nekünk a programot,  és miért Tatabánya 2020 a neve?

 A tervezésné igazodtunk az Európai Uniós költségvetési időszakhoz, amely 2014-2020 közötti évekre terjed ki. Ezért minden partnerünknek és saját magunknak is feltettük a kérdést: milyenek szeretnénk látni városunkat 2020-ban. A címmel pedig érzékeltetni kívántuk, hogy ez egy választási ciklusokon átnyúló program, aminek magvalósítása mindannyiunk közös ügye kell, hogy legyen. A 125 oldalas programot néhány oldalban lehetetlen bemutatni, ezért úgy döntöttünk, hogy a városi újság mellékleteként jelentetünk meg egy 8 oldalas összefoglalót. Ennek összeállítása sem volt egyszerű, hiszen nem szerettünk volna semmit kihagyni.  A program legfontosabb célja, hogy továbbra is az értékteremtő munka legyen alap, amire építjük a város jövőjét. A gazdasági élet szerepelőivel kötött szövetséggel el kell érnünk, hogy minden tatabányai, aki dolgozni szeretne, tudjon a képességeinek megfelelő munkát vállalni. A megtermelt értékekre támaszkodva pedig biztosítsunk magas színvonalú közszolgáltatásokat, és teremtsük meg a pihenés, a kikapcsólódás, a sportolás hasonló feltételeit.

Új jelmondat is megjelent a dokumentumban, a Tatabánya Hazavárt követően, a Tatabánya, ahol otthonra találsz címmel, mit üzennek ezzel?

Ott kezdeném, hogy ennek a fejezetetnek az elkészítését a Mérték Adó Nők Társasága javasolta. Elfogadtuk, mert mi magunk is azt szeretnénk, hogy a tatabányai fiatalok, az ország más részeiről városunkba érkezők otthonuknak választanák megyeszékhelyünket. Ahhoz, hogy otthonunknak érezzük a várost, rendezett, tiszta, barátságos közterületekre, intézményekre van szükség, amelyekben felkészült szakemberekkel találkozunk. Ne csak a legnagyobb települése legyünk a megyének, hanem Tatabányán legyenek a legjobb szakemberek,  tanárok, óvónénik, a legjobb általános- és középiskolák. Ehhez társulnak a közszolgáltatások, és az egészségügyi fejlesztések, a sürgősségi osztály kialakitásával és a gyermekegészségügyi központ létrehozásával.

Néhány konkrétumot tudna röviden mondani a tervekből?

A gazdaságfejlesztésben a képzésre helyezzük a hangsúly, a vállalatok szerint is ez a jövő sikereinek kulcsa. Ezért újabb XXI. századi technikával felszerelt tanműhelyeket, laborokat szeretnénk kialakítani a jelenlegi kollégium helyén. A mostani kollégiumot az Óváros megújításának második ütemében felújításra kerülő régi kórház épületben szeretnénk elhelyezni.  Az épület fennmaradó részében pedig szolgálati lakások kapnának helyet, döntően a hiányszakmákban dolgozó fiataloknak, akár fiatal orvosoknak. A tervezett beruházások közül még kettőt emelnék ki, az új vasútállomást, aminek a tervei már elkészültek, és jövőre NIF Zrt. erre vonakozó pályázatot nyújt be Brüsszelbe. Megemlíteném még az új vásárcsarnokot és piacot, melynek a helyét városi konzultációval kell megtalálnunk Újvárosban.    

Korábbi lapszámaink

letöltése